AdBlue

Snel en eenvoudig AdBlue bijvullen in uw personenauto of bedrijfswagen.

Autobedrijf van Roon Reeuwijk B.V. vindt schonere mobiliteit belangrijk. De huidige Diesel-motoren blinken uit door hun lagere CO2 -emissie en dankzij het gebruik van AdBlue worden ook de NOx waarden aanzienlijk gereduceerd. AdBlue wordt in de uitlaat geïnjecteerd en daarom is af en toe bijvullen noodzakelijk, bijvoorbeeld tijdens een onderhoudsbeurt of tussendoor. Autobedrijf van Roon Reeuwijk B.V. is hier het perfecte adres voor.

 

 

AdBlue® is een biologisch afbreekbare vloeistof van gedemineraliseerd water (67,5%) en ureum (32,5%). In een personenauto of bedrijfswagen met TDI-motor wordt AdBlue gebruikt voor de nabehandeling van het uitlaatgas, net zoals het roetfilter en de SCR-katalysator.

Bij de verbranding van diesel in de motor ontstaan stikstofoxiden. Door vervolgens geringe hoeveelheden AdBlue in het uitlaatgas te injecteren, valt in een speciale katalysator het stikstofoxide (NOx) uiteen in stikstof (N 2 ) en water (H 2 O).
AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van het Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), een organisatie van Duitse autofabrikanten en toeleveranciers.

Uw personenauto of bedrijfswagen weet hoeveel AdBlue er is.

AdBlue zit in een aparte tank. De inhoud en vulopening verschillen per model. Vaak is de vulhals achter de tankklep van uw personenauto of bedrijfswagen te vinden, naast de tankdop voor de dieselbrandstof.
Het AdBlue-verbruik hangt af van de afgelegde afstand, de rijstijl en diverse omgevingsfactoren. Op het display van uw auto-instrumentenpaneel verschijnt een melding als het nodig is om de AdBlue-tank bij te vullen. Autobedrijf van Roon Reeuwijk B.V. heeft hier veel ervaring in, waardoor deze klus snel en eenvoudig is uitgevoerd. Een reguliere onderhoudsbeurt is daarvoor een goed moment, maar ook tussendoor bijvullen is mogelijk.

Tijdige melding via de boordcomputer.

Uw auto waarschuwt ruim op tijd via het bestuurdersinformatiesysteem als het AdBlue-tankniveau laag wordt. De melding gebeurt in drie stappen en die zijn afhankelijk van de kilometerstand.

Eerste waarschuwing: nog 2.400 km rijden
De eerste melding komt als er nog AdBlue is voor 2.400 kilometer. Deze melding wordt iedere 100 kilometer herhaald tot de grens van 1.000 kilometer.

Tweede waarschuwing: elke 50 km
Bij een AdBlue-actieradius van 1.000 kilometer wordt de waarschuwing oranje. Bovendien hoort u nu elke 50 kilometer een geluidssignaal.

Derde waarschuwing: auto niet herstarten. Bij een lege AdBlue-tank wordt de waarschuwing rood. De motor blijft draaien, maar is na uitschakelen niet meer te herstarten. Voor de goede orde: er is niets defect. Verder rijden kan pas als de AdBlue tank is bijgevuld.

Bijvullen door de expert: Autobedrijf van Roon Reeuwijk B.V.

Onze monteurs zijn getraind in het druppelvrij en reukloos bijvullen van de AdBlue-tank. De ureumoplossing die zij gebruiken voldoet aan de strenge eisen van uw auto. Ook weet u door een bezoek aan onze werkplaats zeker dat de boordcomputer wordt gereset, waardoor uw auto het AdBlue-verbruik correct bijhoudt.
Mocht u onverhoopt onderweg zelf AdBlue moeten bijvullen, bijvoorbeeld omdat de tank leeg is, gebruik dan alleen de speciale flacons die bij tankstations verkrijgbaar zijn. Door de flesdop op de vulopening te draaien, morst u geen AdBlue en is er minder geuroverlast. Bovendien zit er een speciaal ontluchtingsventiel in de flacon, waardoor de AdBlue beter de tank instroomt.
Tank nooit AdBlue aan de pomp. Deze krachtige pompen zijn bedoeld voor vrachtauto’s en de druk ervan is te hoog voor een personenauto. Een ander groot nadeel is dat het vulpistool geen adapter heeft voor de tankontluchting.

Ons advies is helder: voorkom geuroverlast, morsen op de autolak, te veel of te weinig AdBlue bijvullen en het niet automatisch resetten van de boordcomputer. Kies voor service, gemak en kwaliteit en ga naar Autobedrijf van Roon Reeuwijk B.V.

bovag logo